DOBRODOŠLI

Moje ime je Bernhard Pasin. Ja sam advokat sa sjedištem u Beču i već deset godina se strastveno bavim advokaturom. Advokatura za mene predstavlja umijeće taktičnog, ispravnog i kvalitetnog pravnog savjetovanja i zastupanja interesa klijenata, kako pred sudom, tako i u raznim drugim pregovorima. Kao advokat sa sjedištem u Beču, pružam svim pravnim i privatnim licima, kako iz Austrije, tako i iz inostranstva, usluge stručnog, inovativnog i individualnog pravnog savjetovanja i zastupanja u području privrednog (trgovačkog) prava i građanskog prava, kao i sastavljanje svih vrsta ugovora.

DETALjNIJE...

bernhard passin

 

Copyright © 2020 Vedrana Passin